• Duyularınızı Keskinleştirin!

    Forbrain®’de yer alan dinamik ses filtresinin, kullanımıyla, duyu sisteminiz, başka duyusal girdilerle sesleri daha verimli bir şekilde bütünleştirme yolunda eğitilir ve böylece çeşitli alanlarda önemli gelişmeler sağlanır. Ses tonunuz daha net ve belirgin hale gelir. Forbrain®, ses kalitenizin yükselmesine yardım etmekle kalmaz ve aynı zamanda daha dikkatli bir dinleme etkinliği sergilemenize, iletişim becerilerinizi geliştirmenize katkıda bulunur. Bu ve başka değişiklikler, iş, ev ve okul yaşamında olumlu etkiler doğurur. Forbrain® uygulamaları, gündelik hayatınızın bir parçası olan her etkinliğin kolaylaşmasını ve daha keyifli hale gelmesini olanaklı kılar.​


Okuma ve Yazma

Ses algısının daha net hale gelmesi ve seslerin daha verimli bir şekilde işlemlenmesi, yazılı sözcüklere yönelik kavrayışı da büyük ölçüde iyileştirir. Elde edilen bu okuma kolaylığı, beyninizi hareket geçirir ve daha fazla okumak için sizi motive eder. Forbrain® mikrofonu ve dinamik ses filtresi üzerinden gerçekleştirilen konuşma ve sesli okuma egzersizleri, işitsel algınızı güçlendirir ve enerji düzeyinizi yükselterek motivasyon sağlar. Gelişen duyu işlemleme becerileri, aynı zamanda akıcı bir konuşmanın ve yazılı ifade becerilerinin de önünü açar.

 


Sözel ve Kısa Süreli Bellek

Sesinizin tekrarlayan egzersizlerde kullanımı, beyninizin bu yönde eğitilmesini sağlar. Bu tekrarlayan egzersizler, iç kulakta, işitsel sinir yolları üzerinden sözel ve kısa süreli bellekle bağlantısı bulunan salyangoz yapısını etkiler. Forbrain® sistemini kullanarak konuşma ya da sesli okuma çalışmaları yaptığınızda, söz konusu işitsel sinir yollarının harekete geçirilmesi yoluyla, bellek işlevlerinin daha kolayca devreye sokulması sağlanır. Gündelik Forbrain® kullanımı, belleğin gelişimini destekler.

 


Dikkat ve Sonuca Gitme

Dikkatle ilgili sorunlar, pek çok zaman, ses algısındaki güçlüklerden kaynaklanır. Bedenimize ulaşan duyusal bilgilerin %80’i kulaklarımız aracılığıyla iletilir ve beynin genel uyanıklık ve dikkat seviyesi açısından bu iletimin rolü belirleyicidir. Forbrain®, kemikten ses iletiminin güçlendirilmesi ve dinamik ses filtresinin kullanılması yoluyla, ses işlemlemede ve buna bağlı olarak dikkat düzeyinde gelişme sağlar. Böylece, önemli bir verimsizlik kaynağı haline gelebilen dikkat dağıtıcı etkilerin bir kenara itilmesi becerisi gelişir. Dikkat seviyesinin daha uzun süreler boyunca korunması sonucunda, düşünceler berraklaşır, üretkenlik artar ve bellek gelişir.

 


Odaklanma

Zihniniz durmaksızın farklı düşünceler arasında gidip geliyor mu? Düşüncelerinizin dağınık olduğunu ve gevşeme konusunda güçlük çektiğinizi mi hissediyorsunuz? Hassas bir şekilde ayarlanmış, yüksek kalite Forbrain® mikrofonunun kullanımı sayesinde ses netliğinde ve işitsel algıda kaydedilen ilerleme, belli bir konuya odaklanmanıza ve bir görevi tamamlayana kadar konsantrasyonu sürdürmenize yardım eder. Forbrain®’in düzenli kullanımı, odaklanma becerinizi artıracak ve böylece gün boyunca işleriniz ve görevlerinize daha kolay bir şekilde konsantre olmanızı olanaklı kılacaktır.

 


 

Konuşma, Akıcılık ve Telaffuz

Kemikten Ses İletimi, ses netliği ve duyu bütünlemede gelişim sağlayarak iletişim becerilerini yükseltir. Konuşmaya dönük farkındalık ve algıdaki bu gelişim, fonolojik ve dilsel farkındalığın ön koşuludur. Dilin temel seslerini yorumlama becerisi şeklinde tanımlanan fonolojik farkındalık, net bir konuşma için kilit önem taşır. Okuma becerisinin gelişimi de yine fonolojik farkındalığın, seslerle sözcükler arasında hassas ilişkiler kurma yetisinin öne çıkarılmasıyla bağlantılıdır. Kemikten ses iletimi, sözel bilginin bellekte saklanmasını ve gerektiğinde oradan alınıp kullanılmasını da etkileyen fonolojik döngünün gelişiminde kritik rol oynar. Forbrain®, bu şekilde hem işitsel sözel belleğin güçlenmesine, hem de konuşmaya da sözel akıcılığa katkıda bulunur.

 


 

Motivasyon, Özsaygı ve Özgüven

Duyusal algıyı, odaklanma becerisini ve konuşma netliğini yukarı taşıyan, bunları sekteye uğratabilecek etmenleri en aza indiren Forbrain®, sinir sisteminin yatışmasını sağlar. Forbrain®, doğrudan sinir sistemi üzerine etki ederek, konuşma sırasında dikkatinizi odaklamanıza, beyninizdeki ses ve diğer duyusal kaynaklı karmaşayı azaltmanıza yardımcı olur. Bu değişiklikler, sinir sistemini yatıştırıp güven duygusunu pekiştirerek, harekete geçme ve başarıya ulaşma yolunda sizi motive edecektir.