forbrain full image

FORBRAIN® kulaklık takımı, kullanıcı tarafından seslerin üretimi ve işlemlenmesine yardımcı olmak üzere, yüksek frekanslı titreşimleri güçlendirir. Patentli elektronik dinamik ses filtresi, çevre gürültüsünü bastırarak, kullanıcının kendi sesinin daha güçlü bir şekilde ön plana çıkmasını ve böylece sinir sisteminin önemli bir duyusal egzersiz yapmasını sağlar. Aynı zamanda, uzun ünlüleri ve dilin yapısında kritik önem taşıyan diğer sesleri güçlendirerek yönlendirir. Bunun sonucunda ortaya çıkan ses, kulaklar ve havadan iletim yerine, sinir sistemi ve beyne doğrudan kemikler üzerinden iletilir. 

 • bone conduction earphones

  Kemikten ses iletimi ile duyusal mesajlara yönelik dikkat artırılır

  Kendi sesimizi, kemiklerimiz üzerinden dinleriz.​”. Bir ses üretmek istediğimizde, ses tellerimiz titreşir. Bu titreşimler, bir yandan havadan iletim yoluyla kulak zarına ulaşırken, asıl olarak kemiklerimiz üzerinden iç kulağa iletilir. Kulaklarımızı kapattığımızda bile kendi sesimizi güçlük çekmeden duyabilmemizin nedeni budur. Havadan iletim sırasında çevresel gürültünün de etkisiyle ortaya çıkan iletim kayıplarının önüne geçtiği için, kemikten ses iletimi büyük önem taşır.

  Forbrain® kemik yapı üzerinden gerçekleşen ses iletimini güçlendirerek işlev görür. Yüksek hassasiyete sahip mikrofonla donatılmış kemikten iletim kulaklık takımı sayesinde, kullanıcının kendi sesine dönük algısı yükselir; iletilen ses mesajındaki bilgilerin analiz edilip özümsenmesi kolaylaşır. Kendisini en uygun dinleme koşullarına konumlandıran kullanıcı, söylemekte olduğu şeylere yönelik dikkatini artırır.  

  Forbrain® kulaklıkları şakaklara yerleştirildiği ve bu sırada kulaklar açık kaldığı için, kullanım sırasında çevredeki seslerin algılanması devam eder. Kullanıcı, dış sesleri keserek sadece kendi sesine odaklanmadığı için, kendisini gerçekten ilgilendiren seslere odaklanma becerisini de geliştirir. Bunun yanında, Forbrain® kullanımı sırasında diğer kişilerle (anne-baba, öğretmen, terapist vb.) normal bir şekilde konuşup iletişim kurabilir.

 • forbrain dynamic filter

  Dinamik ses filtresi ile duyusal bilgi kalitesi yükseltilir

  Kemikten ses iletimi, kullanıcının kendi sesini dinleme becerisini yükseltirken, konuşma yoluyla verilmek istenen mesajlar da yüksek bir ses kalitesinde üretilir! Forbrain® kullanıcının ses şiddetine bağlı olarak tepki veren bir dinamik ses filtresiyle donatılmıştır.

  Kullanıcı, kendi sesini, filtrelenmiş ve değişken algısal zıtlıklar yüklenmiş halde duyar. Ses üzerinde yaratılan bu değişiklikler, asıl olarak sözcüklerin başlangıç kısmında ve uzun ünlülerde ortaya çıkar. Bu “net sesler”, dilin yapılanmasında büyük rol oynamaktadır. Bu yeni ses algısıyla karşılaşan kullanıcı, kendi sesinin kalitesi ve ritmini de eşzamanlı olarak ve farkında olmadan, önemli ölçüde geliştirir.

  Ek olarak, bu değişken filtreleme işlemi, yüksek frekanslı sesleri güçlendirecek, alçak frekansları ise sönümlendirecek biçimde yapılandırılmıştır. Bunun sonucunda, kortikal uyarım ve beyin enerjisi üzerinde temel rol oynayan yüksek frekanslı harmonilerin iletimi öne çıkarılır.

  Dinamik ses filtresi, kullanıcının işitme işlevini iyileştirmekle kalmaz ve vestibüler sistemin tümü üzerine etki ederek, beden hareketlerini yönetimi, bedensel denge, motor planlama ve yön bulma alanlarında gelişme kaydedilmesine yardımcı olur. Böylece, ses kalitesi ve ritminde iyileşme sağlanacak, dinleme işlevi ve ortama uyum sağlama becerisi gelişecek, odaklanma ve konsantrasyonda aşama kaydedilecek, özgüven yükselecektir.