• air conduction

  Havadan Ses İletimi

  Sesin kulaklarımızdaki yolculuğu, dış kulağa ulaşmasıyla birlikte başlar. Sağ ve sol dış kulağa ulaşan ses, kulağın çeşitli yapılarındaki hava ortam boyunca ilerleyip iç kulağa ulaştıktan sonra, içinde bulunduğumuz dünyayı yorumlayabilmemiz için sinir sistemi ve beyin tarafından bilgiye dönüştürülür.

  Normal bir işitme işlevinin bulunduğu durumlarda, dış kulağa giriş yapan ses dalgaları, orta kulak boyunca ilerleyerek üç küçük kemikçiğe ulaşır ve buradan iç kulaktaki salyangoz ve vestibül yapılarına ve bu yapıların bağlı olduğu sinirlere iletilir.

  Salyangoz ve vestibülün görevi, bu sesleri elektrik sinyallerine dönüştürerek, işitme siniri aracılığıyla beyne yönlendirmektir.  


 • bone conduction

  Kemikten Ses İletimi

  Bedenimizin, kendisine ulaşan sesleri işlemlemek için kullandığı çok ilginç bir diğer yol daha vardır. Ses dalgaları, aynı zamanda başımızdaki kemikler üzerinden de ilerleyerek iç kulağa ulaşır.

  Kemiklerimizde meydana gelen ses titreşimleri, dış ve ortak kulaktan geçmeden, doğrudan iç kulaktaki salyangoz ve vestibül yapılarına ulaşır. Doğrudan gerçekleşen bu ses iletimi de kulak zarı ve orta kulak üzerinden gerçekleşen iletimle benzer sonuçlar doğurur. Yine aynı şekilde sinir sinyalleri oluşur ve seslerle beynimiz arasında bir bağlantı kurulur. Bu iletim şeklini kemikten ses iletimi şeklinde tanımlamaktayız !

  Forbrain® kullanımı sırasında, doğal biçimde gerçekleşen havadan ses iletimine, kullanıcının kendi sesinin güçlendirilerek kemikten iletimi de eklenir ve işitsel bilginin daha net bir şekilde işlemlenmesi, seslerin daha iyi anlaşılması sağlanır.
   


 • audio vocal loop

  İşitme-Konuşma döngüsü ya da İşitsel Dönüt

  Her birimiz, gerek ses yoluyla bize ulaşan bilgileri, gerekse kendi ürettiğimiz sesleri, bu doğal süreç üzerinden algılar, analize eder ve özümser, bu analizin sonuçlarına göre kesintisiz olarak, ağızda üretilen sesleri de çeşitli düzeltmelere tabi tutarız.

  İşitme-konuşma döngüsünün düzgün bir şekilde işlemesi için, normalde her insanın çaba harcamadan yürüttüğü işitsel ayırt etme, fonolojik farkındalık ve ritimleri algılama işlemlerinin devreye girmesi gerekir. İnsan bedeninin doğal işleyişinde yer alan bu becerilere hem etkin bir konuşmada, hem de tüm öğrenme süreçlerinde ihtiyaç duyulur.

 • tipsPek çok farklı nedenle,bu döngüde aksaklıklar meydana gelebilmektedir.
  Forbrain®,işitme-konuşma döngüsünün işlerliğini daha üst noktaya taşıyarak,aşağıdakiler üzerinde önemli ilerleme sağlanmasına yardım eder:

  • Dikkat
  • Konsantrasyon
  • Sözlü İşler Bellek
  • Kısa Süreli Bellek